Προκηρύχθηκε δράση για την χρηματοδοτική ενίσχυση γονέων (άνδρες - γυναίκες) με τρία τέκνα και άνω για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Τα www.gipedakia.gr είναι το πρώτο ελληνικό σύγχρονο portal γύρω από το mini football. Σας δίνει όλες τις πληροφορίες και υπηρεσίες που χρειάζεστε σχετικά με τα διαθέσιμα γήπεδα και αποτελεί τον απαραίτητο οδηγό σας για να απολαύσετε το άθλημά σας, σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις. Περιλαμβάνει τον πληρέστερο κατάλογο γηπέδων mini football (γηπεδάκια 3x3, 5x5, 7x7, 8x8, 10x10, futsal, beachsoccer κλπ) για όλη την Ελλάδα.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα "Δες την ψηφιακά" και παρέχει στους δικαιούχους φοιτητές επιδότηση που αντιστοιχεί στο 80% του κόστους απόκτησης νέου φορητού υπολογιστή, με μέγιστη επιδότηση €500 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Προκηρύχθηκε δράση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις.

Προκηρύχθηκε δράση για «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική ανέλαβε την διαχείριση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης για τις ανάγκες των Νομαρχιακών-Δημοτικών εκλογών 2006 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας. Εγκαταστάθηκε πρόγραμμα για την συλλογή, διαχείριση και προβολή των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν προσβάσιμα από τα τερματικά τα οποία εγκαταστάθηκαν στο κέντρο τύπου καθώς και από το διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική πύλη της Νομαρχίας www.naevias.gr αναβαθμίστηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της προβολής δεδομένων και της κάλυψης των γεγονότων με ζωντανή εικόνα από τον χώρο του κέντρου τύπου. Τέλος, εγκαταστάθηκε σύστημα wireless hotspot για την ασφαλή ασύρματη δικτύωση και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και τόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας όσο και η ΕΝΤΕΛΕΙΑ δέχθηκαν τα συγχαρητήρια όλων.

Εκμεταλλευθείτε την σχετική επιδότηση, για την εγκατάσταση του δικού σας συστήματος wireless hotspot στην επιχείρησή σας.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου» που περιλαμβάνεται στο Μέτρο 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ».

Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακίνηση και την οικονομική ενίσχυση του Ημερήσιου-Εβδομαδιαίου Περιφερειακού τύπου για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σημαντικός θεωρείται και ο εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης.