Επιχειρώ 2009

Ξεκίνησε το κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητας.

Οι νέοι και οι γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια ύψους 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και η επιδότηση ανέρχεται στο 50%. Για κάποιες περιοχές της χώρας, όπως στα μικρά νησιά με κατοίκους κάτω των 5.000 κατοίκων ή σε πυρόπληκτες περιοχές, η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 60%.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά-διαμόρφωση χώρων, τεχνογνωσία και προβολή - προώθηση επιχείρησης.

Προϋποθέσεις μεταξύ άλλων είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και να κάνουν μία απλή έναρξη επιτηδευματία στη ΔΟΥ.

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των προτάσεων είναι η μορφή του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. θέσεις εργασίας, ύπαρξη συγκεκριμένης έδρας, προβλεπόμενη κερδοφορία), οι ικανότητες του επιχειρηματία (π.χ. σπουδές, εμπειρία), το προϊόν - διαδικασία (π.χ. καινοτομία, κλάδος, εξοικονόμηση ενέργειας - περιβάλλον) και η αγορά δραστηριοποίησης (π.χ. υπάρχων βαθμός ανταγωνισμού, προοπτικές εξαγωγών κλπ.).

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.