Κατοχύρωση ονόματος και Web Hosting

Αναλαμβάνουμε την καταχώριση (ή ανανέωση) του δικού σας domain name με οποιαδήποτε (.gr .eu ή άλλη) κατάληξη.

Αποκτήστε την προσωπική σας ταυτότητα στο Internet
Μόνιμη διεύθυνση web και email. Θα είστε πάντα youremail@yourcompany.[x]
Γλιτώστε από την ενημέρωση των γνωστών σας σε κάθε αλλαγή Internet Service Provider και email διεύθυνσης
Προσφέρουμε:

  • Άμεση Ανάρτηση σελίδας "Υπό Κατασκευή" ή Προώθηση επισκεπτών σε άλλη διεύθυνση (οι επισκέπτες χωρίς να το αντιλαμβάνονται κατευθύνονται στις προσωπικές σας σελίδες, πχ. users.provider.gr/~user).
  • Προώθηση των emails σας
    (τα email youremail@yourcompany.[x] προωθούνται στην πραγματική σας διεύθυνση π.χ. user@provider.gr).

Φιλοξενούμε το website σας σε Linux ή Windows servers ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Τα πακέτα φιλοξενίας που προφέρονται, βασιζονται σε ταχύτατους ΙΒΜ server σε υπερσύγχρονο datacenter κορυφαίου provider της Αμερικής. Υποστηρίζεται πληθώρα υπηρεσιών όπως web mail application, firewall and antivirus protection.