Εκπαίδευση

Παρέχουμε:

 • Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση
 • Eκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας
 • Δυνατότητα κάλυψης κόστους συμμετοχής από το λογαριασμό ΛΑΕΚ (0,45%)
 • Δυνατότητα εκπαίδευσης στον χώρο σας

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εκπαίδευσης:

 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
 • Unified Modelling Language
 • Hot-spot installations
 • LINUX training
 • Migration to IPv6
 • Free / Open Source Software
 • Portal administration
 • Drupal
 • ... you name it!

Οι εκπαιδευτές της ΕΝΤΕΛΕΙΑ είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ.