Επιδοτήσεις

Αναμένεται προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με 50% από γυναίκες 18 έως 55 ετών από τον ΕΟΜΜΕΧ. Εντός του Φεβρουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία της δικής τους πρωτότυπης βιώσιμης μικρομεσαίας επιχείρησης στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» που περιλαμβάνεται στην δράση 2.7.4.2.

Εκμεταλλευθείτε την τρέχουσα επιδότηση (50%-60%) για ΜΜΕ μέσω προγραμμάτων ειδικά διαμορφωμένων για αθλητικά κέντρα. Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύγχρονες τεχνολογίες και εξοπλισμός, αυτοματισμοί, εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση και διαφήμιση.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα "Δες την ψηφιακά" και παρέχει στους δικαιούχους φοιτητές επιδότηση που αντιστοιχεί στο 80% του κόστους απόκτησης νέου φορητού υπολογιστή, με μέγιστη επιδότηση €500 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Προκηρύχθηκε δράση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία