Επιδοτήσεις

Ξεκίνησε την 1/8/2011 η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα επιχορηγεί με ποσοστό 60% νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η οικονομική κρίση στο λιανεμπόριο αντιμετωπίζεται με επίθεση!

Δημιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και προωθήστε το δυναμικά στο web ώστε να:

• Ανταποκριθείτε στις νέες καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς
• Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό

Δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών.

Στόχος της πράξης είναι η προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες:

* με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας

Επιδότηση ΠΕΠ ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών (υφιστάμενων) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Επιδοτούνται Ιατροί /οδοντίατροι (5.000 - 20.000€), Μηχανικοί (4.000 - 8.000€), Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι (3.000 - 5.000€), Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι (3.000 - 5.000€), Λογιστές (3.000 - 5.000€) με ποσοστό 50% έως 80%.

Η Δράση "Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)" αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα.
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security). Στόχος της Δράσης e-Security είναι να ενισχύσει επενδυτικά έργα επιχειρήσεων στην ψηφιακή ασφάλεια με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ.

Ξεκίνησε το κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητας.

Οι νέοι και οι γυναίκες μπορούν να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια ύψους 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και η επιδότηση ανέρχεται στο 50%.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία