Ερευνητικά Έργα

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ αναγνωρίζει την ανάγκη για δημιουργία καινοτόμων λύσεων και επενδύει στο χώρο της έρευνας, σε διάφορους τομείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης είναι η ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής και καινοτόμων λύσεων στα προϊόντα της.

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον ερευνητικό χώρο, στους τομείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, άμυνας, ασφάλειας, τραπεζικών εφαρμογών κ.α.