Κατασκευή Portal για τον Δήμο Αθηναίων

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ κατασκεύασε την δικτυακή πύλη (web portal) του Δήμου Αθηναίων η οποία τέθηκε σε λειτουργία beta την 5η Νοεμβρίου 2007. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο καθώς υπήρχαν ιδιαίτερες προδιαγραφές. Η πύλη δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πληροφορία να είναι εύκολα προσβάσιμη με τον ελάχιστο κόπο. Η πληροφορία που καταχωρήθηκε το τελευταίο δίμηνο ξεπέρασε τα 3500 άρθρα, πολλά από τα οποία ανήκουν σε πολλαπλές κατηγορίες. Η κατασκευή του portal βασίστηκε στην πλατφόρμα Drupal, η οποία είναι το καλύτερο CMS σήμερα.
Διευκρινιστική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων