Διαχείριση βουλευτικών εκλογών 2007

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική ανέλαβε την διαχείριση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης για τις ανάγκες των Βουλευτικών εκλογών 2007 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας. Εγκαταστάθηκε πρόγραμμα για την συλλογή, διαχείριση και προβολή των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν προσβάσιμα από τα τερματικά τα οποία εγκαταστάθηκαν στο κέντρο τύπου καθώς και από το διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική πύλη της Νομαρχίας αναβαθμίστηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της προβολής δεδομένων και της κάλυψης των γεγονότων από τον χώρο του κέντρου τύπου. Αξιοποιήθηκε επίσης, το σύστημα wireless hotspot για την ασφαλή ασύρματη δικτύωση και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και τόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας όσο και η ΕΝΤΕΛΕΙΑ δέχθηκαν τα συγχαρητήρια όλων.