Υποστηρικτής του DrupalCon Barcelona 2007

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ συμμετέχει σαν υποστηρικτής στην έκθεση DrupalCon Barcelona 2007, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του Drupal και στην ακόμη μεγαλύτερη επέκταση της τεχνογνωσίας της στην ανάπτυξη δυναμικών websites. Το Drupal θεωρείται παγκοσμίως το καλύτερο εργαλείο CMS, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δυναμικών websites με χαρακτηριστικά web 2.0. Ενδεικτικά κάποια site που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Drupal είναι: Nasa Academy of Program, MTV UK, (BBC) - International news, Hillary Clinton, Asia Playstation, PCmagazine