Επιδοτούμενα προγράμματα για αθλητικά κέντρα

Εκμεταλλευθείτε την τρέχουσα επιδότηση (50%-60%) για ΜΜΕ μέσω προγραμμάτων ειδικά διαμορφωμένων για αθλητικά κέντρα. Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύγχρονες τεχνολογίες και εξοπλισμός, αυτοματισμοί, εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση και διαφήμιση. Εκσυγχρονίστε την επιχείρησή σας και κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!
Διαβάστε σχετικό άρθρο.
Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε.