Ενίσχυση ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κλάδους του τριτογενή τομέα, δηλαδή στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων.
Το πρόγραμμα για την επιδότηση των ΜΜΕ θα υλοποιηθεί μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών.