Υποστήριξη-Συντήρηση δικτύων

network Παρέχουμε ευέλικτες προτάσεις για την κάλυψη των όποιων αναγκών τεχνικής υποστήριξης της επιχείρησής σας, είτε με συμβόλαια συντήρησης είτε με μεμονωμένες επισκέψεις τεχνικών στα γραφεία σας για τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του δικτύου Η/Υ σας γίνεται με φυσική παρουσία στον χώρο η/και με απομακρυσμένη πρόσβαση.

Πιο συγκεκριμένα:

Απομακρυσμένη πρόσβαση (Remote server administration)
Με χρήση ασφαλών συνδέσεων μέσω internet (ssh) είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε άμεσα το πρόβλημα χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Στο 99% των περιπτώσεων η επίλυση του προβλήματος γίνεται εξ' αποστάσεως εξαλείφοντας έτσι το χρόνο μετάβασης τεχνικού στο χώρο σας και γλιτώνοντας την επιχείρησή σας από απώλειες λόγω βλαβών των συστημάτων.

Με φυσική παρουσία (On-site technical support)
Με τη σύναψη εταιρικών συνεργασιών, η ΕΝΤΕΛΕΙΑ παρέχει τις υπηρεσίες της εντός λίγων ωρών με φυσική παρουσία τεχνικού/ων στο χώρο σας καλύπτοντας προβλήματα τόσο σε hardware κάθε είδους και τύπου, όσο και σε software. Τα συμβόλαια υποστήριξης μπορούν να καλύπτουν προγραμματισμένες (σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση) αλλά και ανά περίπτωση επισκέψεις τεχνικών στο χώρο του πελάτη.