Πρόγραμμα επιδότησης Digi-retail (ΕΣΠΑ 2007-2013) για ψηφιακές υπηρεσίες στο λιανεμπόριο

Η οικονομική κρίση στο λιανεμπόριο αντιμετωπίζεται με επίθεση!

Δημιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και προωθήστε το δυναμικά στο web ώστε να:

• Ανταποκριθείτε στις νέες καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς
• Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό
• Μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα
• Αυξήσετε τις πωλήσεις σας
• Διευρύνετε το πελατολόγιό σας

Dynamic web-site, e-shop, social media, SEO, e-coupons, m-coupons, web marketing, online auctions, electronic shelftags, e-payments, aggregators, B2B, digital signage, wishlists, royalty cards,…

Μήπως ήρθε η ώρα για να αποκτήσετε πραγματικά δυναμική παρουσία στο web με πρόγραμμα επιδότησης;

Οι υποβολές επενδυτικών προτάσεων γίνονται στο διάστημα 14/1/2011-11/3/2011

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συντάξουμε την πρόταση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Tο «Digi-Retail» αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων που αναβαθμίζουν, τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες, όσο και τις δυνατότητες προώθησης των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά έργα από 10.000 έως 500.000 € με επιδότηση έως 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στις 100.000.000 €.

Μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας...