Παράταση στην Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" και "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" έως και τις 16/11/2009.