Προϋπολογισμός:

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.050.000.000,00 €
Από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.
Η προκήρυξη χρηματοδοτείται από τα 5 ΠΕΠ: Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Αττική, Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια, Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ