Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επιδότηση ΠΕΠ ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών (υφιστάμενων) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε ένα Υποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού, εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητικής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ. που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.ependyseis.gr/sub/mtey/anazitisi-ypokatastimatwn.htm

Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί της χώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθεί από το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σε οποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής που έχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτήτως Περιφέρειας.

Περιοχή εφαρμογής είναι όλη η Ελλάδα.