Ενίσχυση επιχειρήσεων για δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) σε website

Στόχος της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:

  • στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας
  • στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσίαΟι βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα και στη δημιουργία νέων καναλιών εξυπηρέτησης των πελατών. Η φιλοσοφία της Δράσης στηρίζει απλές και ώριμες τεχνολογικά λύσεις, υιοθετώντας έμπρακτα την άποψη ότι δεν απαιτούνται πολύπλοκα έργα και υπέρογκα κόστη για να υπάρξει απτό αποτέλεσμα για τη μέση επιχείρηση.


Ενίσχυση:
Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης, η οποία μπορεί να είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ.


Η προθεσμία υποβολής λήγει την 07/11/08.


Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική αναλαμβάνει την σύνταξη της πρότασής σας για επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίησή της. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για να βελτιστοποιήσουμε την πρότασή σας για επιδότηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.