Ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού

open source Εστιάζοντας στην όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για εφαρμογές ανοικτού κώδικα (Open Source Software) με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτές προσφέρουν (αξιοπιστία. κόστος απόκτησης, συνέχεια, υποστήριξη κλπ) η ΕΝΤΕΛΕΙΑ μελετά και παρακολουθεί από κοντά τις ραγδαίες εξελίξεις του χώρου. Σε συνεργασία με ομάδες πεπειραμένων τεχνικών και διαχειριστών είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις που αφορούν τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη διαχείριση κεντρικών εξυπηρετητών (server administration - remote or in-house) υποστηρίζοντας λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές ανοικτού κώδικα (GNU-LINUX).

Οι λύσεις ανοικτού κώδικα προσφέρονται είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με εμπορικά πακέτα έτσι ώστε να καλύπτονται οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών για βέλτιστη επεξεργασία και διαχείριση των εσωτερικών δεδομένων και του internet.
Η ΕΝΤΕΛΕΙΑ έχει εντρυφήσει στην τεχνολογία ανοικτού λογισμικού και έχει την δυνατότητα να την χρησιμοποιήσει για την καλύτερη ανάπτυξη της δικής σας εφαρμογής.

Ενδεικτικές εφαρμογές βασισμένες σε ανοικτό λογισμικό είναι:

  • Soft PBX (δημιουργία soft τηλεφωνικού κέντρου με χαμηλή τιμή και απεριόριστες δυνατότητες)
  • Internet telephony (δωρεάν τηλεφωνία μέσω internet)
  • Remote video (µετάδοση/καταγραφή ζωντανής εικόνας για ασφάλεια και άλλες χρήσεις)
  • Back-up procedure (αυτοματοποιημένη διαδικασία back-up χωρίς ανάγκη server)
  • Web radio (µετάδοση ραδιοφώνου στο internet)
  • Web TV (µετάδοση τηλεοπτικού σήματος στο internet)

Ειδικές εφαρμογές για εσάς, με το ..."κλειδί στο χέρι"

Τέλος, είμαστε leading experts στην Ελλάδα, στην χρήση του καλύτερου CMS, του Drupal. Το Drupal αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης για websites με αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις, με έμφαση στην δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων.