Προφίλ

WiFiΗ εταιρεία ΕΝΤΕΛΕΙΑ Πληροφορική ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2004. Είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής. Επιδοτήθηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ ως εταιρεία με ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Συμμετέχει στους οργανισμούς EBEA, TEE, ΙΕΕΕ, ΕΚΕΠΙΣ, OSS. Δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
  • Ερευνητικά έργα
  • Υπηρεσίες (Δια)δικτύου
  • Ανάπτυξη λογισμικού
  • Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Σκοπός της ΕΝΤΕΛΕΙΑ είναι η παροχή ποιοτικών λύσεων, στον χώρο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), με προσοχή στην λεπτομέρεια ώστε όλα να είναι στην ΕΝΤΕΛΕΙΑ! Στοχεύει στην παροχή άμεσων, ευέλικτων και αξιόπιστων λύσεων εστιασμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με στόχο την επίτευξη των καλύτερων πρακτικών με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μέγιστη αποδοτικότητα. Επιδιώκει την δημιουργία συνεργασιών - σχέσεων με τους πελάτες της με συνεχή υποστήριξη και παροχή λύσεων που βελτιώνουν και δυναμώνουν τη λειτουργία της εταιρείας τους.